tiistai 22. lokakuuta 2013

Kilta Ry ottaa kantaa!

Opiskelijaa tukevat toiminnot ovat tärkeitä ammattikorkeakoulussa

Joensuun Tradenomiopiskelijoiden Kilta Ry haluaa tuoda esille huolensa liittyen opiskelijoita tukevien toimintojen määrään ja laatuun Karelia-ammattikorkeakoulussa. Opiskelijapsykologin (/-kuraattorin) puute ja jatkuvat henkilökuntaan kohdistuvat säästöt ovat vieneet resursseja opiskelijahyvinvoinnilta. Opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtimista ei voi jättää ainoastaan terveydenhoitajille tai opiskelijoiden omille tukiverkostoille. Joensuun Tradenomiopiskelijoiden Kilta Ry haluaa painottaa opinto-ohjaajan, opettajatuutorin ja opiskelijapsykologin asemaa opiskelijahyvinvoinnin ylläpidossa.

Jatkuvat säästöt Karelia-ammattikorkeakoulussa ovat tuoneet esille myös jatkuvasti vähentyvät resurssit opiskelijoiden hyvinvoinnin suhteen. Samaan aikaan kun keskustellaan mahdollisesta liittymisestä YTHS-rinkiin, ulkoistetaan muutkin hyvinvointiin liittyvät asiat esim. juuri tukiverkostoille sekä opiskelijakunta POKA:lle.


Opinto-ohjaajien aikataulut ovat tiukkoja eivätkä heidän resurssinsa riitä kaikkeen. Tässä kohtaa olisikin hyvä painottaa esimerkiksi opettajatuutoreiden asemaa. Monella opiskelijalle on Karelia- ammattikorkeakoulussa jäänyt epäselväksi opettajatuutorin merkitys opinnoissa. Joensuun Tradenomiopiskelijoiden Kilta Ry toivoo, että opettajatuutoreiden olemassaoloa painotettaisiin yhä enemmän Karelia-ammattikorkeakoulussa ja, että heidän asemansa voisi tietyissä rajoissa vastata opinto-ohjaajan asemaa (opinto-ohjaajien rajallisten resurssien vuoksi).


Opiskelijapsykologin puuttuminen on noussut usein esiin monissa keskusteluissa opiskelijoiden kesken. Terveydenhoitaja ei korvaa opiskelijapsykologia. Opiskelijoilta vaaditaan nykyään yhä enemmän ja paineet aiheuttavat yhä useammille ongelmia henkisen puolen kanssa. Monen opiskelijan uupumus, masentuneisuus yms. jää hoitamatta kunnolla. Joensuun Tradenomiopiskelijoiden Kilta Ry haluaa, että Karelia-ammattikorkeakoulu puuttuu asiaan.


Yhä useammin opiskelijat lähestyvät ongelmatilanteen vastaan tullessa opiskelijakunta POKA:a tai omia ainejärjestöjään. Joensuun Tradenomiopiskelijoiden Kilta Ry haluaa toimia edelleenkin kanavana opiskelijoille vaikuttaa opintoihinsa liittyviin asioihin Karelia-ammattikorkeakoulussa. Lisäksi järjestö toimii tradenomiopiskelijoiden omana edunvalvojana. Opiskelijoiden tietämättömyys kuitenkin huolestuttaa Joensuun Tradenomiopiskelijoiden Kilta Ry:tä ja siksi järjestö haluaa hyvän tahtoisesti muistuttaa Karelia-ammattikorkeakoulun velvollisuuksia opiskelijoiden hyvinvointia kohtaan (Ammattikorkeakoululain 4§:n mukaan ammattikorkeakoulujen tulee tukea yksilön ammatillista kasvua), sekä tuoda esille opiskelijaa tukevien toimintojen tärkeyden säästöistä ja muuttuvista rahoitusmalleista huolimatta.Niina Väyrynen

puheenjohtaja
   kiltary@gmail.com  
               050 596 8369